Du har givetvis prøvet det – været med til en begravelse og oplevet den højtidelige stemning. Så har du måske også set nærmere på de mange kunstværker, der pryder mange af vore kirkegårde. Er du selv ansvarlig for at arrangere en begravelse eller bisættelse af en person, der har været kunstinteresseret, kan det ligefrem være en idé at inddrage kirkegårdens kunstneriske niveau i valget af, hvor den afdøde skal begraves.

Du kan få rådgivning af bedemanden i dit område, hvis du ikke selv har helt styr på, hvor der er spændende kunst at finde på kirkegården. Bor du i Københavns kommune eller hovedstadsområdet i det hele taget, kan du for eksempel rådføre dig med den lokale Lavendla bedemand københavn, som ikke blot har indsigt i alt det praktiske omkring en begravelse, men også kan rådgive om alt det uden om – fra valg af lokation til selve ceremonien og den efterfølgende sammenkomst bagefter, hvis dette skal være en del af højtideligheden.

Kunst viste status og betydning

Kunsten på kirkegården findes ofte i form af flotte gravmonumenter, som de efterladte satte på den afdødes grav. I mange tilfælde markerer et stort og flot gravmæle, at vedkommende var kunstner, velhavende eller en stor erhvervsmand eller politiker. Så følte de efterladte ikke så sjældent et behov for at sætte et gravmæle, der kunne vise vedkommendes status og betydning. Den type gravmæler er der mange af rundt omkring på kirkegårdene i København. Blandt andet på Assistens kirkegård og på kirkegården på Frederiksberg, hvor kunstneren Rudolph Tegner for eksempel satte et stort, kunstnerisk minde om sin svigerinde, Elisabeth Tegner, på hendes grav.

Besøg kirkegårdene og se på kunst

Du kan også benytte dig af lejligheden til at se på kunst på kirkegårdene, når du besøger en by eller en landsby. Gravene afspejler stedets historie, og man kan få et smukt og lidt højtideligt indtryk af det lokale liv, når man besøger den lokale kirkegård. I de store byer er kirkegårdene ofte en odysse af lokalhistorie: Her findes gravmælerne for alle byens spidser, og man kan se, hvem der betød noget på de forskellige tidspunkter af byens historie. Hvor det i de tidligere århundreder ofte var kirkens folk og de adelige, der fik de flotteste gravsteder, var det i 1800- og 1900-tallet som oftest de fremadstormende erhvervsfolk, der fik sat et monumentalt gravmæle over sig selv.

Tænker du kunsten ind i begivenheden, hvis du skal stå for en begravelse, kan du give den en ekstra dimension, og det kan blive en smuk højtidelighed.