Måske har du som vi nogle gange undret dig, når du har været ude at rejse. Stikkontakterne på hotelværelserne, dørhåndtagene, telefonen på værelset – det hele ser lidt tungt og ucharmerende ud. Forklaringen er, at disse ting kun ses som brugsting, som bare skal fungere – der er ikke kælet for designet, og det lægger vi mærke til, vi, der kommer fra Skandinavien. Her har vi nemlig en lang tradition for, at også industrielt fremstillede brugsting skal have et godt design, så de både kan bruges, men også har en vis æstetisk kvalitet.

Vi har ikke mindst i Danmark en lang tradition for industridesign og lægger historisk set stor vægt på, at ting ikke blot skal fungere, de skal også være smukke at se på. Det gælder også i det grafiske design, hvor vi arbejder med at skabe lethed og enkelhed i udtrykket.

B&O er et godt eksempel

Den danske producent af tv og lydudstyr, Bang & Olufsen (B&O) er et godt eksempel på, at det er blevet et stærkt konkurrenceparameter at tænke et smukt og gennemarbejdet design ind i produktet. En fladskærm fra B&O er ikke bare et tv, men et stykke æstetik, som folk også bruger til at udsmykke deres hjem med, Helt tilbage fra sin start i 1925 har B&O været kendt for sit design, og gennem tiden har den danske producent truffet innovative beslutninger om at bruge nye materialer eller sætte materialer sammen, som man på det tidspunkt ellers ikke kombinerede. Alt sammen med et godt og opsigtsvækkende design for øje – et element, der har fulgt firmaet helt op til i dag.

Fabrikken har dermed vist, hvordan det er vigtigt, at der i alle led arbejdes med industrielt design, når et produkt udvikles og lanceres. Designet skal ikke bare være noget, der klistres på til sidst, men skal tværtimod være en integreret del af produktet, som tænkes ind i det fra starten af udviklingsprocessen.

Har du investeret i god lyd, er banen kridtet op til fest, og her kan du så passende søge inspiration på partyking.dk, en festside, hvor du kan finde alt til festen henhørende.

Uddannelse er vigtig

Vi har også på uddannelsessiden haft fokus på, at designet er vigtigt. Uddannelse af industrielle designere sker i dag parallelt med uddannelsen af grafiske designere og andre, sådan at de studerende kan lade sig inspirere af hinanden.

Nogle har gennem tiden opfattet industrielt design som lidt mindre fint end andre former for design, fordi det jo bare handler om at klæde et produkt pænt på, men det er vigtigt at forstå, at industrielt design har andre formål end blot det æstetiske. Godt industrielt design handler også om, at et produkt er nemt at bruge, ligger godt i hænderne eller nemt kan neddeles i del-bestanddele, som kan genanvendes, den dag produktet udskiftes med et nyt.